HomeWelkom bij de website van de Stichting Vrouwen Vredesinitiatieven In Beeld (VVIB).

Vredesprojecten die door vrouwen worden opgezet en uitgevoerd, brengen wij, via bewegend beeldmateriaal, onder de aandacht bij een groter publiek.

De specifieke aanpak door vrouwen van de problemen in crisisgebieden heeft vaak groot effect. Op korte termijn kan dat verbetering van veiligheid en leefomstandigheden zijn. Op de lange termijn krijgen zij zo de kans om te tonen dat zij niet alleen slachtoffer zijn van conflicten, maar dat ook zij – naast de mannen - een rol spelen bij de opbouw van een betere samenleving.

En dit willen wij graag iedereen laten zien.


Nieuw
24-11-2011:
Movies that Matter Festival 2010. Rebiya Kadeer werd twee maal genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.
16-11-2011: “I had at that time 138 pounds in my pocket” A film about how Husseini and her successors fill in the gaps when the state is unable to perform the function as provider of adequate welfare for their orphanage.


Our website is currently not available in the English language. Use this link to open the English version of the brochure of VVIB. Our apologies for any inconvenience caused.